Ly trắng
Ly trắng
17,000đ
Ly trắng tinh
Ly trắng tinh
25,000đ
Ly trắng tim
Ly trắng tim
21,000đ
Ly song màu tim
Ly song màu tim
27,000đ
Ly thần kỳ
Ly thần kỳ
31,000đ
Ly song màu
Ly song màu
25,000đ
Ly tim viền màu
Ly tim viền màu
25,000đ
Bộ tách cà phê
Bộ tách cà phê
40,000đ
Ly muỗng bầu
Ly muỗng bầu
40,000đ
Ly nhũ hồng
Ly nhũ hồng
32,000đ
Ly nhũ vàng nhũ bạc
Ly nhũ vàng nhũ bạc
32,000đ
Bình Coca giữ nhiệt
Bình Coca giữ nhiệt
70,000đ